official list & jury comments · lista oficial con comentarios del jurado · llista oficial amb comentaris del jurat
17 de mayo de 2014

[FAD official note, somehow edited…]

Temporary Interventions
FAD prize 2014 list of finalists & jury comments (ENG, CAT, ESP)

Jury: Ramon Sanabria (president), Ángela García de ParedesMarcos CatalánFrancesc BelartRicardo Bak Gordon and Esther Brosa

The FAD awards were created in 1958 with the aimo of promoting the avant-gard tendencies of the time and to acknowledge high quality works in the new paths and investigations that were opening up and transforming the traditional forms and languajes of design. Since 2006 five branches of conceptually different kind of works  are eligible to receive awards: architecture, interior design, temporary interventions, thought and criticism, and city & landscape.

Arquinfad is the interdisciplinary design association of the FAD (Foment de les Arts i el Diseny = Fostering Arts & Design). It is an independent, non-profit, cultural association created as an umbrella organisation to support all professionals and institutions engaged in spatial work, in the broadest sense. Architects and designers were involved from the start, and the association has more recently welcomed new professionals from highly specialised disciplines such as set or lighting design and the design of ephemeral spaces…

ref: FAD & ARQUIN-FAD

21 Between silence and light. Barcelona, Authors: Michela Mezzavilla, Roberto Eleuteri. pict: Roberto Eleuteri

“This transformation of an urban space is achieved by making use of an essential resource to relate, with subtlety and elegance, the past events that have occurred in this place.”

“Fent servir un recurs essencial s’aconsegueix la transformació d’un espai urbà per relatar d’una forma subtil i elegant fets del passat esdevinguts en aquest lloc.”

 “Usando un recurso esencial se logra la transformación de un espacio urbano para relatar de una forma sutil y elegante hechos del pasado ocurridos en ese lugar."

22 Núvol Daurat. Barcelona. Authors: unparelld’arquitectes, Xevi Bayona, Miquel Capdevila. pict: Xavier Béjar, Joan Ginabreda, Marta Mateu, Eloïna Millán, unparelld’arquitectes

“A great golden anaconda and a group of musicians shivering from the cold have taken over the main square. The animal’s skin shines in a constant white luminescence that makes it light and supple for its length. The harmonious consistent diameter of the lamp – constructed from simple everyday materials – opens the way to the musicians composing themselves to breathe life into the cold night of the concert. The shimmering gold cloud is installed on a human and proximate scale, lighting up a space of sudden musicality.”

“Una gran anaconda daurada i uns músics enfredorits han pres possessió de la plaça Major. La pell de l’animal llueix una llum blanca i constant, que la fa lleugera i àgil per a la seva llargària. El diàmetre constant i harmònic del llum, construït amb materials quotidians i simples, permet que els músics es concentrin i donar vivesa al gèlid concert. L’oscil·lant núvol daurat s’instal·la a una alçada humana i propera i il·lumina un espai sobtadament musical. “  

“Una gran anaconda dorada y unos músicos ateridos de frío han tomado posesión de la plaza Mayor. La piel del animal luce una luz blanca y constante, que la hace ligera y ágil para su largura. El diámetro constante y armónico de la lámpara, construida con materiales cotidianos y simples, permite que los músicos se concentren y dar vivacidad al gélido concierto. La oscilante nube dorada se instala a una altura humana y próxima e ilumina un espacio repentinamente musical.”  

23 Mosca. Girona. Authors: Pau Sarquella Fàbregas, Carmen Torres González. pict: Joan Guillamat, Pau Sarquella

“A single resource and material, in the form of golden curtains that arrange and sift the spaces of this courtyard in Girona’s Jewish quarter, produces an effect of spatial discovery and appreciation of great richness. The curtains filter and dilute the space while deterring the flies with the smell of lavender.”

“Amb un únic recurs i material, unes cortines daurades que organitzen i tamisen l’espai del pati al barri jueu de Girona, s’aconsegueix un efecte de descobriment i valoració de gran riquesa espacial. Les cortines filtren i dilueixen l’espai alhora que dissuadeixen les mosques d’entrar per l’olor de l’espígol.”

 “Con un único recurso y material, unas cortinas doradas que organizan y tamizan el espacio del patio en el barrio judío de Gerona, se consigue un efecto de descubrimiento y valorización de gran riqueza espacial. Las cortinas filtran y diluyen el espacio a la vez que disuaden a las moscas de entrar por el olor del espliego.”

24 Wild Furniture – La auténtica silla de Barcelona. Sant Cugat, Bar
celona. Authors: Ariane Patout, René Müller. pict: Ariane Patout, René Müller

“The project refocuses the complications of the landscape through a natural metaphor, resurrecting lives that were thought extinguished. Art, landscape, architecture and design are just some of the areas of understanding and reflexion that find a fertile working ground in this project.”

“El projecte ressitua la problemàtica del paisatge a través d’una metàfora natural fent renéixer vides que s’imaginaven acabades. Art, paisatge, arquitectura i disseny són només alguns dels àmbits de coneixement i reflexió que troben en aquest projecte un fèrtil camp de treball.”

“El proyecto resitúa la problemática del paisaje a través de una metáfora natural haciendo renacer vidas que se imaginaban acabadas. Arte, paisaje, arquitectura y diseño son solo algunos de los ámbitos de conocimiento y reflexión que encuentran en este proyecto un fértil campo de trabajo.”

25 Crosswalk . Cruzar el charco. Santa Cruz de Tenerife. Authors: Constanze Sixt, Rafael Escobedo De La Riva. pict: Teresa Arozena, Jominaga, Sensograma

“An open square that has no other use than to transit through; a road marking as casual as a pedestrian crossing; a space that shares its protagonism with an honest, transparent, element. Paths that are intuited; the rediscovery of urban space; the fleeting cyclicity of water.”

“Una plaça diàfana sense cap altre ús que el de passar-hi; un senyal viari tan casual com un pas de vianants; un espai que comparteix protagonisme amb l’element simple i transparent. Camins que s’intueixen; redescobriment de l’espai urbà; fugacitat de la circularitat de l’aigua. El ciutadà es remulla els peus i retorna al divertimento.”

 “Una plaza diáfana sin otro uso que el de pasar por ella; una señal viaria tan casual como un paso de peatones; un espacio que comparte protagonismo con el elemento simple y transparente. Caminos que se intuyen; redescubrimiento del espacio urbano; fugacidad de la circularidad del agua. El ciudadano se remoja los pies y regresa al divertimento.”

Agentes: Michela Mezzavilla
Agentes: Roberto Eleuteri
Agentes: Eduard Callís
Agentes: Guillem Moliner
Agentes: Unparelld’arquitectes
Agentes: Xevi Bayona
Agentes: Miquel Capdevila Bassols
Agentes: Pau Sarquella Fábregas
Agentes: Carmen Torres González
Agentes: Ariane Patout
Agentes: René Müller
Agentes: Constanze Sixt
Agentes: Rafael Escobedo de la RIva