official list & jury comments · lista oficial con comentarios del jurado · llista oficial amb comentaris del jurat
17 de mayo de 2014

[FAD official note, somehow edited…]

City & Landcape
FAD prize 2014 list of finalists & jury comments (ENG, CAT, ESP)

Jury: Ramon Sanabria (president), Ángela García de ParedesMarcos CatalánFrancesc BelartRicardo Bak Gordon and Esther Brosa

The FAD awards were created in 1958 with the aimo of promoting the avant-gard tendencies of the time and to acknowledge high quality works in the new paths and investigations that were opening up and transforming the traditional forms and languajes of design. Since 2006 five branches of conceptually different kind of works  are eligible to receive awards: architecture, interior design, temporary interventions, thought and criticism, and city & landscape.

Arquinfad is the interdisciplinary design association of the FAD (Foment de les Arts i el Diseny = Fostering Arts & Design). It is an independent, non-profit, cultural association created as an umbrella organisation to support all professionals and institutions engaged in spatial work, in the broadest sense. Architects and designers were involved from the start, and the association has more recently welcomed new professionals from highly specialised disciplines such as set or lighting design and the design of ephemeral spaces…

ref: FAD & ARQUIN-FAD

CITY & LANDSCAPE FINALISTS

18 El Valle Trenzado. Elche, Alicante. Authors: Grupo Aranea. pict: Jesús Granada

“The obstacles encountered during the construction process of this work were not of a level to raise doubts as to the virtues of a clear strategy for the landscape – landscape in this instance referring to the town, its dwellers, the truest values of community living. A link between formerly disconnected places, now made more accessible and participative. The bridges, substantial engineering works in themselves, also provide the metaphor for the project.”

“Les dificultats amb què va topar el procés de construcció d’aquesta obra no van ser prou per qüestionar les virtuts d’una clara estratègia de paisatge. Perquè, en aquest cas, paisatge vol dir ciutat, ciutadania, els valors més justos de la vida comunitària. Una connexió de llocs abans allunyats, ara més propers i compartits. Els ponts, importants obres d’enginyeria, són també la metàfora del mateix projecte.”

“Las dificultades que el proceso de construcción de esta obra encontró no fueron suficientes para poner en duda las virtudes de una clara estrategia de paisaje. Porque, en este caso, paisaje quiere decir ciudad, ciudadanía, los valores más justos de la vida comunitaria. Una conexión de lugares antes alejados, ahora más próximos y compartidos. Los puentes, importantes obras de ingeniería, son también la metáfora del propio proyecto.”

19 Intervenciones en las Murallas de Palma. Palma, Mallorca. Authors: Elías Torres, José Antonio Martínez Lapeña. pict: Gabriel Ramón, Mazmen fotografía CB, Estop, Ajuntament de Palma

“An apposite conversation between new materials and the existing ones, along with an artful employment of the geometry, succeed in an elegant reclamation of an area that relates ocean with city.”

“El diàleg encertat entre la nova materialitat i l’existent, i l’habilitat en les geometries utilitzades aconsegueixen culminar amb èxit la recuperació d’una àrea que relaciona el mar i la ciutat.”

“El diálogo acertado entre la nueva materialidad y la existente, y la habilidad en las geometrías empleadas logran culminar con éxito la recuperación de un área que relaciona el mar y la ciudad.”

20 Columbario en Robregordo. Madrid Author: MUKA Arquitectura. pict: Ricardo Santonja

“Matching the columbarium’s volumes and tonalities with the backdrop of Madrid’s mountain range confronts the new unadorned architecture with the extant, while answering to both the program and the representative nature of this small funeral space. A well-judged use of materials – concrete and granite – speaks to both the landscape and the old cemetery.”

“L’adequació de volums i tonalitats del columbari amb la serra de Madrid confronta la nova i sòbria arquitectura amb el que ja existeix, alhora que resol tant el programa com la representativitat d’aquest petit espai funerari. L’ús encertat dels materials —formigó i granit— dialoga tant amb el paisatge com amb l’antic cementiri.”

“La adecuación de volúmenes y tonalidades del columbario con la sierra de Madrid confronta la nueva y escueta arquitectura con lo existente, a la vez que resuelve tanto el programa como la representatividad de este pequeño espacio funerario. El acertado uso de los materiales —hormigón y granito— dialoga tanto con el paisaje como con el antiguo cementerio.”

Agentes: Grupo Aranea
Agentes: Francisco Leiva
Agentes: Marta García Chico
Agentes: Antoni Abaile Jiménez
Agentes: Prócoro del Real
Agentes: Elías Torres Tur
Agentes: José Antonio Martínez Lapeña
Agentes: Moisés Royo Márquez
Agentes: Muka arquitectura