COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya és una institució que compta amb una trajectòria de més de vuitanta anys, durant els quals s’ha consolidat en la nostra societat com a referent de prestigi nacional i internacional.
La missió del Col·legi és defensar el valor social de l’arquitectura i l’urbanisme envers la societat i en representació dels arquitectes. Per tal d’aconseguir-ho, les principals atribucions que té són:
· Donar servei als arquitectes col·legiats
· Defensar, representar i promoure el treball dels arquitectes
· Vetllar per la qualitat arquitectònica
· Difondre l’arquitectura socialment i culturalment

El COAC té més de 10.000 arquitectes col·legiats a tot el territori català i s’organitza en sis demarcacions –Barcelona, Comarques Centrals, Ebre, Girona, Lleida i Tarragona–, i un seguit de delegacions per tal d’atendre els col·legiats en un àmbit més proper.

>>> www.arquitectes.cat

·

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA

El Colegio de Arquitectos de Cataluña es una institución con una trayectoria de más de ochenta años, durante los cuales se ha consolidado en nuestra sociedad como referente de arquitectura con prestigio a nivel nacional e internacional. 
 
La misión del COAC es defender el valor social de la arquitectura y el urbanismo ante la sociedad en representación de los arquitectos:
– Velar por la calidad arquitectónica.
– Prestar servicio a los arquitectos colegiados.
– Defender, representar y promover el trabajo de los arquitectos.
– Difundir la arquitectura social y culturalmente.
El COAC tiene más de 10.000 arquitectos colegiados en todo el territorio catalán y se organiza en seis demarcaciones -Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Comarcas Centrales y Ebre-, y diferentes sedes, delegaciones y corresponsalías para atender a los colegiados en un ámbito más cercano.

>>> www.arquitectes.cat