17 de Octubre, 19h00, presentación oficial del nuevo libro Soldevila

10 de octubre de 2022

[COACatalunya. Barcelona] Nota Oficial

La Demarcación de Barcelona de Colegio de Arquitectos de Cataluña acoge la presentación del libro de Alfons Soldevila «Projectes efímers per a Barcelona i la selva àrea» / «Ephemeral Projects for Barcelona and its area»

“A les ciutats sempre hi ha hagut grans edificis que durant un determinat període de temps han contribuit a l’evolució de la ciutat però que finalment han quedat obsolets. Alguns exemples són els gasòmetres, mercats, estacions de tren monumentals, l’aeroport, places de braus, estadis, etc. Molts d’ells han tingut un caràcter efímer ja que han estat útils menys de cent anys. Un edifici necessari en aquest moment pot tenir una vida limitada, per tant ha d’oferir grans possibilitats de transformació i flexibilitat, fins i tot que es pugui traslladar a un nou emplaçament.”
Aquestes reflexions i necessitats les veiem al llibre de l’arquitecte, Alfons Soldevila que presentem de la ma de la també arquitecta Maria Sisternas.

“En las ciudades siempre han habido grandes edificios que durante un determinado período de tiempo han contribuido a la evolución de la ciudad pero que finalmente han quedado obsoletos. Algunos ejemplos son los gasómetros, mercados, estaciones monumentales de tren, aeropuerto, plazas de toros, estadios, etc. Muchos de ellos han tenido un carácter efímero puesto que han sido útiles menos de cien años.
Un edificio necesario en este momento puede tener una vida limitada, por tanto debe ofrecer grandes posibilidades de transformación y flexibilidad, incluso que se pueda trasladar a un nuevo emplazamiento.”
Estas reflexiones y necesidades las vemos en el libro del arquitecto, Alfons Soldevila que presentamos de la mano de la también arquitecta Maria Sisternas.

Entidad Organizadora : Centre Obert d’Arquitectura, COAC
Sitio : Plaça Nova, 5. 08002 Barcelona
Demarcación : Barcelona
Fecha : Lunes, 17 Octubre, 2022
Horario : 19:00 h. (horario actualizado; inicialmente 18h30 pero se desplaza a las 19h00)

Edición isuu del libro [+info]

Emisión streaming [+info]

 Palabras clave