La arquitecta de Gerona, de 32 años, ganó el premio en una ceremonia celebrada ayer en Londres.
23 de marzo de 2013

[Jaume Prat] Tantes coses que han fet i encara els queda tot per fer. L’Olga Felip és el 100% d’Arquitecturia. En Josep Camps és l’altre 100%: aquesta associació no suma. Multiplica. 

Ja fa un cert temps que conec l’Olga i en Josep. Parlem una mica de tot, quan ens trobem. De vegades fins d’arquitectura. I, quan ho fem, quedo admirat de la seva capacitat. Així, en abstracte. El seu fort és relacionar coses: fotografia, música, cinema, sociologia, política… La seva preparació tècnica és, literalment, impròpia de la seva edat. Una de les explicacions lògiques del seu Centre Cívic de Ferreries no passa ni tan sols pel sistema de fonamentació: es construeix a partir del bulb de pressió que l’edifici exerceix sobre el terreny. I, a través d’ell, arribes al pont de barques (el pontó) que unia Ferreries amb Tortosa abans de la Guerra Civil, i d’allí a la cultura àrab, als espais-esponja de Steven Holl, a les estries als edificis o a les persones, al significat de projectar des de sis-cents kilòmetres de distància o a la influència urbana dels errors de replanteig. Així són: dispersos. Comences a parlar amb ells i se’t poden fer les dues de la matinada com si res. No és estrany que hagin triat l’Olga: no només es dedica a l’arquitectura d’estudi. Té una tesi doctoral avançada sobre la secció alemanya de l’Exposició Universal de 1929 a Barcelona (Mies van der Rohe i Lily Reich mediant), forma part de la junta d’AxA… i del nostre consell editorial. L’Olga destaca per la seva capacitat propositiva, i per sobre de tot, per ser una persona generosa. Per això va ser tan fàcil escriure sobre ells. Si teniu ganes de conèixer les claus de la seva obra, només heu de llegir el llibre

…però els premis no són això. Són emocionals per definició. Fins i tot amb un acta del jurat entremig. En Josep Ferrando (atents al següent número de la col·lecció) ens explicava, recentment, la seva necessitat de justificar, d’una manera matemàtica, les seves intuïcions: explicava, gairebé amb els mateixos termes en que ho faria un diccionari, el significat de la paraula formular. Hi ha cops que podem prescindir de tot això. Quan no estem treballant, sobretot. L’arquitectura és, sobretot, un fet emocional. Visceral. O hauria de ser-ho. Com una bona pel·lícula, un bon quadre o una bona cançó. Senzillament, deixar-se endur per les sensacions que provoquen els espais ben qualificats. Sense necessitat de parlar de construcció, de sistemes, d’estructures, de plantes més o menys ben encaixades. Mirar i llestos. Avui em quedo amb aquesta vessant de l’obra d’Arquitecturia: l’emoció. La capacitat de crear atmosferes, de fer-se notar sense fer-se notar: allà hi ha alguna cosa diferent, especial, que fa que giris la vista ni que sigui un moment quan passes per davant d’un dels seus edificis. Somrius, segueixes i ja pots tornar-te a capficar. Sense això no hi ha arquitectura. I l’Olga i en Josep ho saben. 

Felicitats, Olga. 

 

 

[Jaume Prat] Tantas cosas que han hecho y todavía les queda todo por hacer. Olga Felip es el 100% de Arquitecturia. Josep Camps es el otro 100%: esta asociación no suma. Multiplica.

Ya hace un cierto tiempo que conozco a Olga y a Josep. Cuando nos encontramos hablamos un poco de todo. Eventualmente, de arquitectura. Y, cuando lo hacemos, quedo admirado de su capacidad. Así, en abstracto. Su fuerte es relacionar cosas: fotografía, música, cine, sociología, política… Su preparación técnica es, literalmente, impropia de su edad. Una de las explicaciones lógicas de su Centro Cívico de Ferreries no pasa ni tan sólo por el sistema de cimentación: se construye a partir del bulbo de presiones que el edificio ejerce sobre el terreno. Y, a través de él, llegas al puente de barcas (el pontón) que unía Ferreries con Tortosa antes de la Guerra Civil, y, desde allí, a la cultura árabe, a los espacios-esponja de Steven Holl, a las estrías en edificios o personas, a qué significa proyectar desde seiscientos kilómetros de distancia o la influencia urbana de los errores de replanteo. Así son: dispersos. Empiezas a hablar con ellos y te pueden dar las dos de la mañana como si nada. No es extraño que hayan escogido a Olga: no sólo se dedica a la arquitectura de estudio. Tiene avanzada una tesis doctoral sobre la sección alemana de la Exposición Universal de 1929 en Barcelona (Mies van der Rohe y Lily Reich mediante), forma parte de la junta de AxA… y de nuestro consejo editorial. Olga destaca por su capacidad propositiva y, sobretodo, por su generosidad. Por eso fue tan fácil escribir sobre ellos. Si tenéis ganas de conocer las claves de su obra, sólo tenéis que leer el libro

… pero los premios no son esto. Son emocionales por definición. Incluso acta del jurado mediante. Josep Ferrando (atentos al siguiente número de la colección) nos contaba, re
cientemente, su necesidad de justificar, de un modo matemático, sus intuiciones: explicaba, casi en los mismos términos en que lo haría un diccionario, el significado de la palabra formular. Hay veces en que podemos prescindir de todo esto. Cuando no estamos trabajando, sobre todo. La arquitectura es, sobre todo, un hecho emocional. Visceral. O debería de serlo. Como una buena película, un buen cuadro o una buena canción. Sencillamente, dejarse llevar por las sensaciones que provocan los espacios bien cualificados. Sin necesidad de hablar de construcción, de sistemas, de estructuras, de plantas más o menos bien encajadas. Mirar y listos. Hoy me quedo con esta vertiente de la obra de Arquitecturia: la emoción. La capacidad de crear atmósferas, de hacerse notar sin hacerse notar: allí hay algo diferente, especial, que hace que gires la vista ni que sea un momento cuando pasas ante uno de sus edificios. Sonríes, sigues y ya puedes volverte a preocupar. Sin esto no hay arquitectura. Y Olga y Josep lo saben. 

Felicidades, Olga. 

País: Inglaterra
Ciudad: Londres
Agentes: Olga Felip
Agentes: Josep Camps
Agentes: Arquitecturia
Autoría de la imagen: Olga Felip