LaCol

LaCol és un col·lectiu de joves arquitectes que treballem des del barri de Sants de Barcelona. Treballem amb l’arquitectura per a la transformació social, com una eina per a intervenir l’entorn proper de manera crítica. Sempre en paral·lel a la societat, actuant de manera justa i solidària començant per un sistema de treball horitzontal. Creiem que la manera de transformar la ciutat és a partir de la participació activa de la gent que l’habita i de l’acció propositiva. Treballem sobre els interessos relacionats amb la qualitat de vida de totes les persones que compartim la ciutat. L’aportació de l’arquitecte es fa en el si del moviment urbà, com una peça més d’aquest moviment, ajudant a traduir inquietuds ciutadanes i plasmar-les sobre el paper, aportant criteris per a la definició d’objectius i d’estratègies, així com eines per definir i comunicar idees a través del dibuix, la representació gràfica, etc. Fomentem el debat i la discussió sobre els usos dels espais públics i la gestió d’espais urbans, els models de ciutat, la participació i la recuperació de patrimoni, entre d’altres.. LaCol es un colectivo de jóvenes arquitectos que trabajamos desde el barrio de Sants de Barcelona. Trabajamos con la arquitectura para la transformación social, como una herramienta para intervenir el entorno cercano de forma crítica. Siempre en paralelo a la sociedad, actuando de forma justa y solidaria empezando por un sistema de trabajo...

Ver +