LaCol és un col·lectiu de joves arquitectes que treballem des del barri de Sants de Barcelona. Treballem amb l’arquitectura per a la transformació social, com una eina per a intervenir l’entorn proper de manera crítica. Sempre en paral·lel a la societat, actuant de manera justa i solidària començant per un sistema de treball horitzontal.

Creiem que la manera de transformar la ciutat és a partir de la participació activa de la gent que l’habita i de l’acció propositiva. Treballem sobre els interessos relacionats amb la qualitat de vida de totes les persones que compartim la ciutat. L’aportació de l’arquitecte es fa en el si del moviment urbà, com una peça més d’aquest moviment, ajudant a traduir inquietuds ciutadanes i plasmar-les sobre el paper, aportant criteris per a la definició d’objectius i d’estratègies, així com eines per definir i comunicar idees a través del dibuix, la representació gràfica, etc.

Fomentem el debat i la discussió sobre els usos dels espais públics i la gestió d’espais urbans, els models de ciutat, la participació i la recuperació de patrimoni, entre d’altres.
.

LaCol es un colectivo de jóvenes arquitectos que trabajamos desde el barrio de Sants de Barcelona. Trabajamos con la arquitectura para la transformación social, como una herramienta para intervenir el entorno cercano de forma crítica. Siempre en paralelo a la sociedad, actuando de forma justa y solidaria empezando por un sistema de trabajo horizontal.

Creemos que la forma de transformar la ciudad es a partir de la participación activa de la gente que la habita y de la acción propositiva. Trabajamos sobre los intereses relacionados con la calidad de vida de todas las personas que compartimos la ciudad. La aportación del arquitecto se hace en el seno del movimiento urbano, como una pieza más de este movimiento, ayudando a traducir inquietudes ciudadanas y plasmarlas sobre el papel, aportando criterios para la definición de objetivos y estrategias, así como herramientas para definir y comunicar ideas a través del dibujo, representación gráfica, etc.

Fomentamos el debate y discusión sobre los usos de los espacios públicos y la gestión de espacios urbanos, los modelos de ciudad, la participación y la recuperación de patrimonio, entre otros.

LaCol som, Arnau Andrés, Eliseu Arrufat, Ari Artigas, Carles Baiges, Ignacia Bascuñán, Mauro De Carlo, Anna Clemente, Lali Daví, Santi Facet, Cristina Gamboa, Ernest Garriga, Mirko Gegundez, Laura Lluch, Lluc Hernàndez, Pol Massoni, Jordi Miró i Núria Vila.

N’han format part Albert Garriga, Albert Esteva i Juan Antonio Membrive.

www.lacol.coop