Biografía:

PARANIMF d’Arquitectura és una iniciativa de la direcció de l’ETSAB UPC participada per entitats dels sectors institucional, corporatiu i industrial. El seu fi és coordinar recursos i organitzar accions per potenciar la visibilitat de l’excèl·lencia, talent i patrimoni de la bicentenària Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, a més d’afavorir la seva relació amb els agents que influeixen la realitat en arquitectura i construcció localment i internacional. Participen en Paranimf d’Arquitectura els Ministeris de Foment i Cultura del Govern Espanyol, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i les indústries i iniciatives empresarials Cosentino, Cricursa, Escofet, Klein i Asemas.

 

PARANIMF d’Arquitectura es una iniciativa de la dirección de la ETSAB UPC participada por enrtidades de los sectores institucional, corporativo e industrial. Su finalidad es coordinar recursos y organizar acciones para potenciar la visibilidad de la excelencia, talento y patrimonio de la bicentenaria Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, además de favorecer su relación con los agentes que influyen la realitadad en arquitectura y en construcción localmente e internacionalmente. Participan en Paranimf d’Arquitectura los Ministerios de Fomento y Cultura del Gobierno Español, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i las industries e iniciativas empresariales Cosentino, Cricursa, Escofet, Klein i Asemas.