Convocatoria: inauguración el viernes 24 de Junio 2022, 20h00 en la Galería Patrick J Domken, Cadaqués.

22 de junio de 2022

 

[Galería Patrick J. Domken] [Toni Gironès]

«La casa Zariquiey a Cadaqués, 𝘍. 𝘉𝘢𝘳𝘣𝘢 𝘊𝘰𝘳𝘴𝘪𝘯𝘪 1957″:
Redescobrint una nova condició de lloc,
𝘦𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪 𝘥𝘢𝘳𝘲𝘶𝘪𝘵𝘦𝘤𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘵𝘰𝘯𝘪 𝘨𝘪𝘳𝘰𝘯è𝘴 2017-2021”  

Del 24 de juny al 13 de juliol 2022.
Carrer Hort d’en sanés 11, 17488 CADAQUÉS , Girona

Exposición en la galeria Patrick J Domken

«La casa Zariquiey en Cadaqués, 𝘍. 𝘉𝘢𝘳𝘣𝘢 𝘊𝘰𝘳𝘴𝘪𝘯𝘪 1957» 
Redescubriendo una nueva condición de lugar, 
𝘦𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪 𝘥’𝘢𝘳𝘲𝘶𝘪𝘵𝘦𝘤𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘵𝘰𝘯𝘪 𝘨𝘪𝘳𝘰𝘯è𝘴 2017-2021″ 

Del 24 de Junio al 13 de Julio 2022.
Carrer Hort d’en sanés 11, 17488 CADAQUÉS , Girona

Exhibition at Patrick J Domken gallery

«Zariquiey’s house in Cadaqués, 𝘍. 𝘉𝘢𝘳𝘣𝘢 𝘊𝘰𝘳𝘴𝘪𝘯𝘪 1957″: 
Rediscovering a new place condition, 
𝘦𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪 𝘥𝘢𝘳𝘲𝘶𝘪𝘵𝘦𝘤𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘵𝘰𝘯𝘪 𝘨𝘪𝘳𝘰𝘯è𝘴 2017-2021″ 

From June 24th to July 13rd 2022.
Carrer Hort d’en sanés 11, 17488 CADAQUÉS , Girona