9 de mayo de 2024

Carles Oliver shows the details of a testimony, projected and materialized, of his sense of trade as architect 

Carles Oliver mostra el detall d’un testimoniatge, projectat i materialitzat, del seu sentit d’ofici com a arquitecte

Carles Oliver presenta el detalle de un testimonio, proyectado y materializado, de su sentido de oficio como arquitecto

[SCALAE] [ELS NOUS REALISTES]
Cápsula · Càpsula · Capsule:
Viviendas Habitatges Housing Santa Eugènia · Mallorca · Carles Oliver i Xim Moyà

https://scalae.net
https://youtu.be/6Vu–hb72o0?rel=1&cc_load_policy=1&h1

Explicació, per Carles Oliver, sobre el projecte i obra de 6 habitatges de protecció pública a Santa Eugènia, Mallorca.
Explanation, by Carles Oliver, about the project and build work of 6 social housing, Santa Eugènia, Mallorca.
Explicación, por Carles Oliver, sobre el proyecto y obra de 6 viviendas de protección pública en Santa Eugènia, Mallorca

Iniciativa · Initiative: Consejo Editorial-Industrial de SCALAE 2024: CRICURSA, LAMP, GEZE, COSENTINO, FIGUERAS, JANSEN, BANDALUX y ROCA.

Emisión primera de la cápsula · Emissió primera de la càpsula · Capsule First Issue: 09 – 05 – 2024

Narración · Narration · Narració: Carles Oliver
Guión y selección de imágenes · Script and selection of images · Guió i selecció d’imatges: Carles Oliver + Xim Moyà
Fotografía · Photograph · Fotografia: José Hevia, Milena Villalba, TEd’A, Aulets, Miquel Canyellas, Carles Oliver, Robert B. Trepe, Claudi Aguiló.
Edición y dirección · Editing and Directing · Edició i direcció: Félix Arranz
Música, original de la serie · Music, original of the series · Música, original de la sèrie: Jaime Stinus
Idioma · Language: Català.
Subtítulos editados · Subtitles editats · Edited subtítols: Español (castellano)

Consejo editorial-industrial SCALAE 2024:
Ferràn Figuerola · CRICURSA
Pep Cusidó · LAMP
Birgit Zondler · GEZE
Vicente Martínez-Cosentino · COSENTINO
José Manuel Santiago · FIGUERAS
Jorge García Morales · JANSEN
José Luis Ruiz de Valdivia · BANDALUX
Marc Escolà · ROCA

tags:
#trazastrazostrozos
#TTT_scalae
#ElsNousRealistes
#CarlesOliver
#XimMoya
#SantaEugenia
#Mallorca
@coaibperfiloficial
@canalcoac
@COACatalunya
@cultura_cat
@bcncultura
@dissenyhub
@adriagoulaphoto
#scalae

>>> índice de cápsulas publicadas en la serie Trazas Trazos Trozos, en scalae.net [ver +]