15 de febrero de 2024

Guillem Moliner and Eduard Callís show the details of a testimony, projected and materialized, of their sense of trade as architects in Un Parell d’Arquitectes

Guillem Moliner i Eduard Callís mostren el detall d’un testimoniatge, projectat i materialitzat, del seu sentit d’ofici com a arquitectes en Un Parell d’Arquitectes

Guillem Moliner y Eduard Callís presentan el detalle de un testimonio, proyectado y materializado, de su sentido de oficio como arquitectos en Un Parell d’Arquitectes

[SCALAE] 
[ELS NOUS REALISTES]
Cápsula · Càpsula · Capsule:
Dues cases en una · Dos casas en una · Two houses in one · Llagostera, Girona · Un Parell d’Arquitectes

https://scalae.net
https://youtu.be/4yt92IVsUiY

Explicació, per Guillem Moliner i Eduard Callís, sobre el projecte i obra de Dues cases en una, Llagostera, Girona.
Explanation, by Guillem Moliner and Eduard Callís, about the project and build work of Two houses in one, Llagostera, Girona.
Explicación, por Guillem Moliner y Eduard Callís sobre el proyecto y obra de Dos casas en una, Llagostera, Girona.

Iniciativa · Initiative:  Consejo Editorial-Industrial de SCALAE 2024:
CRICURSA, LAMP, GEZE, COSENTINO, FIGUERAS, JANSEN, BANDALUX y ROCA.

Emisión primera de la cápsula · Emissió primera de la càpsula · Capsule First Issue: 15 – 02 – 2024

Narración · Narration · Narració: Guillem Moliner, Eduard Callís
Guión y selección de imágenes · Script and selection of images · Guió i selecció d’imatges: Un Parell d’Arquitectes
Fotografía · Photograph · Fotografia: José Hevia
Edición y dirección · Editing and Directing · Edició i direcció: Félix Arranz
Música, original de la serie · Music, original of the series · Música, original de la sèrie: Jaime Stinus
Idioma · Language: Català.
Subtítulos editados · Subtitles editats · Edited subtítols: Español (castellano)

Consejo editorial-industrial SCALAE 2024:
Ferràn Figuerola · CRICURSA
Pep Cusidó · LAMP
Birgit Zondler · GEZE
Vicente Martínez-Cosentino · COSENTINO
José Manuel Santiago · FIGUERAS
Jorge García Morales · JANSEN
José Luis Ruiz de Valdivia · BANDALUX
Raquel Gil · ROCA

tags:
#trazastrazostrozos
#TTT_scalae
#ElsNousRealistes
#UnParelldArquitectes
#EduardCallis
#GuillemMoliner
#Llagostera
#girona 
#JoseHevia
#scalae

>>> índice de cápsulas publicadas en la serie Trazas Trazos Trozos, en scalae.net [ver +]
>>> índex de càpsules publicades en la sèrie Traces Traços Trossos, en scalae.net [veure +]
>>> index of capsules published in the Traces Traces Strokes Pieces, in scalae.net [see +]