Educació:
– Titulació: Arquitectura. ETSAV. UPC 2002
– Tesi doctoral: La idea d’espai a l’arquitectura de Martienssen. ETSAB. UPC. 2012

Revistes:
Lluis i Guinovart, J; Miralles Jori, R; Coll-Pla, S; Costa-Jover, A; López-Piquer, M; “Design and layout of arches in Pinell de Brai Cooperative. The legacy of catalan construction on cèsar Martinell Winde Cellar Designs (1919-1927)” Construction History. International Journal of Construction History Society, 2017, vol. 32.
– Lluis i Ginovart, J.; Costa Jover, A.; Coll Pla, S.;
Miralles Jori, R.; 2016, Non-invasive techniques for the assessment of masonry structures: Experiences in the pillars of a gothic apse. Structural Analysis of Historical Constructions. Edited by Koen Van Balen & Els Verstrynge. CRC Press. Taylor & Francis Group, London. Pages 115
_Lluis i Ginovart, J.; Costa Jover, A.; Coll Pla, S.;
Miralles Jori, R.; 2016, Mechanics of Eighteenth Century Spanish Military Engineers. The Project of Gunpowder Magazines; Fort. The international journal of fortification and military architecture. Vol 44. Pages 133-158. ISSN: 0261-586X – American History and Life / Historical Abstracts

En solitari
– El paisaje del litoral y los efectos del turismo según J.M. Sostres. Revista RA. 2015
Como mirar un templo griego desde la modernidad, [I2], 2014
Un dialogo entre Martienssen y Le Corbusier, DEARQ, vol.18, 2014
Cap a una definició d’arquitectura moderna via la sudàfrica de Rex Martienssen, Revista Diagonal, 35, 2013.
Perceptions on the Greek Temenos and Temple. A survey of perceptions of the Acropolis of Athens. La mirada al temenos i temple grecs. Un recorregut per la mirada a l’Acròpolis (edició bilingue). Revista ear n8, 2012. ETSA URV.
L’espai i el temple: Entre els antics i nosaltres (The space and the temple: Between the ancient and our world). A: Topos-Chôra, L’espai a Grècia I: perspectives interdisciplinàries”, ed. ICAC, Tarragona 2010
Territori Jujol. Montferri. (Jujol’s territory: Montferri) Quaderns 256, ed. CoAC, primavera 2008.
Martienssen-Le Corbusier: Relaciones Clásicas. Massilia 2008. Annuaire d’Etudes Corbuseennes.
Maison La Roche: Five Pictures by Rex Martienssen, March 1938. Massilia 2006. Annuaire d’Etudes Corbuseennes.
– La construcció del país(atge) català. article. Ed. Generalitat de Catalunya. Departament de territori. Barcelona, 2016
La Mirada desde Lejos, –artículo: “Modernidades ignorades” programa editorial de la red de investigación urbana, 2015
Space as it was seen and conceived by the ancient greeka, EAR, 8. Tarragona, 2014
Quatre Motels a Torredembarra al llibre: “Altafulla i Torredembarra 1950-2010. Arxiu d’arquitectura moderna en el seu context urbanístic”. Ed. Sinibald de Mas i C.E. Altafulla, Tarragona, 2013
La creu de Vistabella. Al llibre: “Jujol, Vistabella”. Dpr-BCN ed., Barcelona 2012.

ROGER MIRALLES JORI CV

Barcelona. Arquitectura contemporània/ Contemporary Architecture 1979-2012, (trilingual edition) ed. Polígrafa i Ajuntament de Barcelona, 2012, amb Pau Sierra.
L’arquitectura dels 90. La ressaca postolímpica (90’s architecture. Postolimpic hangover) In the book: “Premis FAD 1958-2008. 50 anys d’arquitectura i interiorisme a la península ibèrica”. Editor Pau de Solà-Morales, ed. arquinFAD 2010.
– Barcelona. Arquitectura Modernista i Noucentista /Noucentista and Art Noveau Architecture 1888-1929, ed. Polígrafa i Ajuntament de Barcelona, 2008.

Congressos i estades de recerca:
– News from Nowhere. Notes sobre la influència de Morris i Ruskin a l’arquitectura del nou-cents a Catalunya. IX
Congreso DOCOMOMO Ibérico, Donostia, San Sebastián, presentació oral 2016.
FLC 4912. Lo inesperado en la obra de Le Corbusier. “Le Corbusier 2015. 50 años después”. Foundation Le Corbusier. ETSA Valencia. Presentació oral. 2015
– “Touristic Territories. Touristic imaginery and the construction of contemporary Landscape”. Girona UdG. Comité científic. 2014
Poblenou del Delta (Villafranco del delta) 1947: Vernacular in the new Agricultural Settlement of the INC (Spain); CEAA (centro de estudios Arnaldo Araujo) y Escola Superior Artistica do Porto. Presentació oral, 2012
– Rex Martienssen’s House at Greenside, Johannesburg. “The survival of the Modern, from coffee cup to plan”. Docomomo International, Finnland. 2012
-Royal Institute of British Architects Library, London. Diverses estades del 2006 al 2011. -University of the Witswatersrand, Johannesburg. Estada de Setembre-December 2007

Projectes i contractes d’investigació:
– Senyalització de la Ruta Jujol. Entitat: Diputació de Tarragona. I.P.: Roger Miralles. Duració: 2018-2019
– Declaració de BCIN de la Casa Bofarull Entitat: Generalitat de Catalunya I.P.: Roger Miralles. Duració: 2018
– Pla director per al centre Jujol a Tarragona. Entitat: CoAC-T. I.P.: Roger Miralles. Duració: 2016.
Recerca d’arqutiectura Modernista i Noucentista de Salou. Entitat: Ajuntament de Salou. I.P. Gillermo Zuaznabar.
Duració: juny 2013- juliol 2014
L’espai segons el veien i el pensaven els grecs. Entititat: Institut d’estudis Catalans. I.P.: Montserrat Jufresa (IEC) i
Isabel Rodà (ICAC).
Duració: 2008-2010. Investigador a temps parcial.

Posicions acadèmiques:
– Coordinador de Grau de la ETSA URV des del 2017.
Professor associat/Lector/Agregat de Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus. Universitat Rovira i Virgili. Des del curs 2005.
Professor a l’Escola d’arquitectura de La Salle, Universitat Ramon Llull. Seminari d’estètica del curs 2004-2005 al 2009-2010.