17 de abril de 2014

aquí va la historia del pez… De hecho, el pez es el que falta. Lo que queda es la ausencia del pez. Es decir, un pez que ha ganado su libertad, ya que ha podido reventar la red.

En resumen queríais un pez, pero no lo puedo dar porque se ha escapado. Pez en libertad.

Allà va l’historia del peix… De fet, el peix es el que hi manca. El que hi ha és l’absencia del peix. Es a dir, un peix que ha guanyat la seva llibertat, ja que ha pogut estripar la xarxa.

En definitiva, volies un peix, pero no te’l puc donar perque s’ha escapat. Peix en llibertat.

Ferràn Figuerola, abril de 2014

Técnica: rotulador sobre papel
Autor: Ferran Figuerola